ให้เวลาตัวเองเสียใจให้พอ​ ไม่ต้องเก็บซ่อนไว้แต่ต้องระวังนะคะ​ อย่าให้อารมณ์เตลิด​ กำหนดวันไปเลยว่าจะเสียใจให้กับเขากี่วัน​ ครบกำหนดแล้วอย่าเสียใจอีก​
วันนี้เราไม่ใช่สำหรับเขา​ แต่เขาก็ไม่ใช่สำหรับเราเช่นกัน
คนที่ใช่ไม่จำเป็นต้องค้นหาเขาจะเข้ามาเมื่อถึงเวลาที่สมควร
2
และคนที่คู่ควรกับคุณคือคนที่คุณคู่ควรกับเขาเช่นกัน​ (ไม่ใช่เรื่องฐานะนะคะ)​
2
เรามีค่าคู่ควรกับคนที่เห็นค่าของเราค่ะ
  • 1
โฆษณา