19 ส.ค. 2021 เวลา 12:57 • ความคิดเห็น
การทำพินัยกรรมเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนมองข้ามครับ
ควรทำเอาไว้ให้เรียบร้อย และสามารถปรับปรุงได้เป็นระยะ
เมื่อใดที่เรามีทรัพย์สิน หรือต้องการปรับเปลี่ยนประเด็น
ในพินัยกรรม ควรทำเอาไว้ครับ เพราะมันได้ระบุความต้องการ
และเจตนารมย์ของเจ้าของทรัพย์สินอย่างชัดเจนที่สุด
โฆษณา