'เเบงก์ชาติ' เตรียมทดลองใช้ ‘บาทดิจิทัล’ ไตรมาส 2 ปีหน้า เริ่มในวงจำกัด ก่อนขยายไปยังประชาชนทั่วไป ร้านค้า เเละธุรกิจนอนแบงก์
8
1) วันนี้ (19 ส.ค.64) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศว่า มีเเผนทดสอบการใช้งานจริง (Pilot Test) ของสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับรายย่อย หรือ ‘Retail CBDC’ ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2565 นี้ โดยจะเปิดให้ภาคเอกชน ผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเข้ามาพัฒนาเชื่อมต่อระบบไปด้วยกัน
3
2) ในระยะเเรก จะทดลองใช้งานจริงภายในธปท. ก่อน จากนั้นค่อยขยายไปยังกลุ่มประชาชนทั่วไป ร้านค้าขนาดใหญ่และขยาดย่อม ที่มีธุรกรรมการใช้จ่ายของประชาชนรายย่อยที่สูง รวมถึงผู้ให้บริการทางการเงินที่เป็นธนาคารและสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร (นอนแบงก์)
7
“การเปิดใช้ Retail CBDC ในวงกว้างที่ขยายไปในระดับประเทศ อาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะ”
2
3) ก่อนหน้านี้ ธปท.เปิดเผยผลการศึกษาผลกระทบของ Retail CBDC ต่อภาคการเงินไทย และผลสำรวจความเห็นจากสาธารณชน ต่อแนวทางการพัฒนา Retail CBDC ผ่านรายงาน "The Way Forward for Retail Central Bank Digital Currency in Thailand"เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนำมาพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนา Retail CBDC และ Pilot Test โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้
6
ผลกระทบของRetail CBDC ต่อภาคการเงินไทย :
การออกแบบและการพัฒนา Retail CBDC ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ต้องไม่สร้างผลกระทบรุนแรงต่อการส่งผ่านนโยบายการเงิน การทำงานของระบบสถาบันการเงิน และเสถียรภาพโดยรวมของภาคการเงินไทย
5
โดยจะมีลักษณะสำคัญคือ
-รูปแบบคล้ายเงินสดและไม่จ่ายดอกเบี้ย
-อาศัยตัวกลาง อาทิ สถาบันการเงิน ในการแลกเปลี่ยน Retail CBDC กับประชาชน
-มีเงื่อนไขหรือระยะเวลาสำหรับการแลกเปลี่ยน Retail CBDC จำนวนมากๆ
2
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันกับเงินฝาก หรือเกิดการโยกย้ายเงินฝากปริมาณมากอย่างรวดเร็ว จากสถาบันการเงิน ซึ่งจะกระทบต่อการทำหน้าที่ตัวกลางในการรับเงินฝากและให้กู้ยืม รวมถึงการบริหารสภาพคล่องของระบบสถาบันการเงิน
2
ธปท. ประเมินว่า ความต้องการใช้ Retail CBDC ของประชาชนจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และ Retail CBDC จะเข้ามาเป็นอีกทางเลือกในการชำระเงินให้กับประชาชน โดยอาจถูกใช้ทดแทนเงินสดและ E-Money ได้บางส่วนในระยะต่อไป
3
ผลสำรวจความเห็นจากสาธารณชน พบว่า ส่วนใหญ่ ‘เห็นด้วย’ กับแนวทางการพัฒนา Retail CBDC ของ ธปท. และมองว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่ปลอดภัย เปิดกว้างต่อการเข้าถึงและการแข่งขันในอนาคต นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยกับแนวทางการออกแบบ Retail CBDC ข้างต้น เพื่อจำกัดผลกระทบเชิงลบต่อภาคการเงินไทย
3
ผลสำรวจบางส่วนเสนอเพิ่มเติมให้ ธปท. มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้งานของ Retail CBDC แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะความแตกต่างจากการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน
4
4) สำหรับแผนการทดสอบ Retail CBDC เพื่อใช้งานจริงในวงจำกัด (Pilot test) นั้น จากผลการศึกษาและความเห็นที่ได้รับข้างต้น ธปท. กำหนดแนวทางการพัฒนาและทดสอบการใช้งาน Retail CBDC ดังนี้
- การทดสอบระดับพื้นฐาน (Foundation Track) เพื่อศึกษาการใช้งาน Retail CBDC ในการรับแลก หรือใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการในวงจำกัด ซึ่ง ธปท. คาดว่าจะเริ่มทดสอบในไตรมาส 2 ปี 2565
1
- การทดสอบระดับนวัตกรรม (Innovation Track) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาต่อยอดการใช้งาน Retail CBDC ในกรณีต่างๆ โดย ธปท. จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาเข้าร่วมทดสอบด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมทดสอบ
1
โดยธปท. ระบุว่า จะมีการประเมินผลลัพธ์และความเสี่ยงด้านต่างๆ จากการทดสอบการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่า ‘Retail CBDC’ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ภาคธุรกิจ และประเทศในภาพรวม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินในอนาคต
1
อ่านเพิ่มเติม : CBDC ต่างกับคริปโตเคอร์เรนซีอื่นอย่างไร ?
😷 ติดตามข่าวอื่นๆ ได้ที่ positioningmag.com
119 ถูกใจ
338 แชร์
27.5K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 119
    โฆษณา