ความสุขเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า เพราะ ..
หาค่าไม่ได้ครับ
สรุป มีค่าเท่ากับศูนย์
87 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...