19 ส.ค. 2021 เวลา 15:06 • ปรัชญา
ส่วนตัวเราคิดว่า ไม่รู้คือไม่มีความรู้ไม่เคยทำไม่เคยสัมผัสมาก่อน แต่คำว่าโง่คือรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าไม่ควรทำแต่ก็ยังทำ หรือรู้ว่าผิดไม่ควรทำ แต่ก็ทำทั้งๆที่รู้ จึงเรียกว่าโง่
โฆษณา