มันต้องมีแรงบันดาลใจครับ หรือจุดมุ่งหมายเป็นตัวกระตุ้น ตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้เด่นชัดว่าเราต้องทำให้ได้ แล้วลงมือทำเลย
1 ถูกใจ
88 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา