เบญจา แสงจันทร์: ตรวจสอบสถาบันฯ ในวันเวลาแร้นแค้น
เมื่อโครงการที่มีนามสกุลในทำนองว่า พิทักษ์, เทิดทูน, เฉลิมพระเกียรติ และอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่ถูกตรวจสอบอย่างที่ควรจะเป็น สิ่งที่เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.พรรคก้าวไกล ตั้งคำถามต่อรัฐสภาและตั้งข้อสังเกตต่อสังคมก็คือ การใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นโปร่งใสหรือไม่ หรือมีใครกำลังใช้สถาบันฯ มาเป็นเกราะกำบังในการขอจัดสรรงบประมาณหรือเปล่า
การใช้งบประมาณที่ตรวจสอบได้นี้ไม่ใช่เหตุผลอื่นใด นอกจากการทำให้ประชาชนได้เห็นว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ยึดโยงกับประชาชน และดำรงอยู่อย่างสง่างาม
กระทั่งในสภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้ หากมีการใช้งบประมาณที่เหมาะสม นั่นจะแสดงให้เห็นว่า พระมหากษัตริย์กับประชาชน ต่างร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับวันเวลาอันแร้นแค้นอย่างเท่าเทียมกัน
โฆษณา