เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม อินสตาแกรม kingjigmekhesar ได้โพสต์ภาพของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ขณะเสด็จเยือนกองทหารเกณฑ์ที่ 77 ของกองทัพภูฏาน ณ ศูนย์ฝึกทหารในเตนโชลิง วังดีโพดรัง ของกษัตริย์แห่งภูฏาน เพื่อร่วมงานสวนสนาม โดยมี สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก พระชายา และเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมาร เสด็จด้วย โดยมีนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของกองทัพภูฏานเข้าร่วมงานด้วย
5 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา