20 ส.ค. 2021 เวลา 15:28 • ปรัชญา
จัดการความคิดของตัวเองก่อน ถ้าไม่ปรุงคิดว่าคำที่เขาดูถูกนั้นเป็นคำดูถูก ก็จะไม่มีการดูถูก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เราก็เคยโดนนะ ซึ่งทำใจยากมาก บางครั้งก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีหรือความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการตัวเอง เพราะการไปจัดการคนอื่นเป็นเรื่องที่ยาก ปล่อยให้กรรมทำหน้าที่ เดี๋ยวก็เห็นผล เพราะสุดท้ายไม่มีใครอยู่เหนือกฎของธรรมชาติได้
โฆษณา