20 ส.ค. 2021 เวลา 15:31 • ปรัชญา
ความสำคัญอยู่ที่ความสบายใจ ถ้าเราทำใจสบายที่จะประนีประนอมไม่ได้ ทำใจให้ให้อภัยยังไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำ
โฆษณา