ความสำคัญอยู่ที่ความสบายใจ ถ้าเราทำใจสบายที่จะประนีประนอมไม่ได้ ทำใจให้ให้อภัยยังไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำ
16 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา