หลังห้องค่ะ ไม่เป็นจุดเด่นดี ครูไม่ค่อยเรียกถาม ถ้าตอนครูจะเรียกถามก็ก้มหลบหลังเพื่อนข้างหน้า55555
  • 1
โฆษณา