21 ส.ค. 2021 เวลา 04:27 • ปรัชญา
เงิน เป็นกิเลส อยากได้เงินก็ต้องเล่นกับกิเลสคน ศาสนาพุทธ ไม่ได้ห้ามรวยก็จริง แต่สอนว่าถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ต้องตัดกิเลส คือ จะหาเงินก็ได้ แต่ต้องยอมรับความทุกข์ที่ตามมาด้วยนะ ดังนั้นจะอ้างว่าศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ห้ามรวยมันก็ไม่ถูกซะทีเดียว แต่ก็ไม่ผิด เพราะศีลคือคำแนะนำไม่ใช่ข้อห้าม
โฆษณา