พระโอวาท แห่ง ธรรม มารดาหรือพ่อเกิดแม่เกิด... กล่าวว่า... "ถ้า คราว นี้ไม่มีภัย พิบัติ ลง มา...ล้าง โลกนี้โลกนี้จะหมดไป หมดสิ้น คน ดี หา คนเป็น ปราชญ์ เป็น อริยะเป็น หลัก นำไม่ได้ เลย"
14 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา