ทาสที่ดื้อที่สุดคือ.. ..ทาสชื่อ.. กิเลสทาส
ที่ชอบออกก่อเหตุคือ.. ทาสชื่อ.. นิสัยทาส
ที่ชอบเห็นแก่ตัวคือทาสชื่อ.. ไฟใจ "แพ้ใจ
ตนเอง" ทาสที่ชอบทำร้ายใครใครคือทาส....
ชื่อ.. เจ้าอารมณ์ใจเราเป็นทาสก็ต้องตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ในคำว่าอารมณ์ .. มีทั้งชอบ.. ไม่ชอบรักโลภโกรธหลงทิฐิทาสคือความคิด
อนุตตริธรรมพระอรหันต์จี้กง..
13 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา