21 ส.ค. 2021 เวลา 06:05 • ปรัชญา
อยากเป็นพุทธะ...สิ่งศักสิทธ์ต้องทำตามสิ่งศักสิทธิ์.....
อยากเป็นเวไนยหลุ่มหลง...ก็หลุ่มหลงต่อไป
พระอาจาร์กล่าวว่า....อัศจรรย์จริงหนอ
เวไนยล้วนเป็นพุทธะได้...
บำเพ็ญย่อมมีสิ่งศักสิทธิ์คุ้มครอง....
ไม่บำเพ็ญไม่รับธรรมะ...ก็เวียนวายจายเกิด
สุดท้ายสิ่งที่หามาตายไปก็เอาไปไม่ได้??.
รับธรรมะรู้หนทางหลุดพ้นเหมื่อน
พระพุทธเจ้า
บำเพ็ญ..มีอยู่มากมาย..พูดธรรมะก็ได้
บุญแล้ว ช่วยวัด ช่วยเงิน ช่วยเพื่อนมนุษย์
ช่วยเครื่องมือแพทย์ ช่วย ช่วย
ทำบุญจงทำด้วยใจไม่ใช่หวังบุญ1บาทก็ช่วย
ได้...ช่วยกำลังที่จะช่วยไม่ใช่ช่วยอล้วเรา
เป็นทุกข์
โฆษณา