21 ส.ค. 2021 เวลา 06:19 • สุขภาพ
ความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าสัญญาจ้างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือเราจะพิสูทธิ์ตัวเองเยอะมาก และไม่ติดแง็กกับองค์กรแค่องค์กรเดียว มีโอกาสเรียนรู้การทำงานที่หลากหลายขึ้นหากครบสัญญาแล้วไม่ได้ต่อ ก็แค่ move on ไปข้างหน้า แต่ถ้าผลงานดีก็อาจจะได้ปรับเป็นประจำ อันนี้ต้องดูที่ผลงานและความเป็นไปได้ขององค์กร ณ ตอนนั้น ข้อเสียอาจจะเป็นความกดดันภายใจตัวเองที่รู้สึกเหมือนเราไม่ใช่ตัวจริง สำหรับคนที่ไม่ชอบความไม่แน่นอนอาจจะเป็นภาวะที่กดดันเอามากๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและประเมินจากตัวเองแล้วเลือก เพราะแนวทาง เงื่อนไข การใช้ขีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันค่ะ
โฆษณา