ส่วนตัวผมเกิดในครอบครัวที่นับถือพระเจ้าหรือเรียกว่าคริสเตียนนั่นแหละครับ ผมเลยได้ยินเรื่องนี้ (ชีวิตหลังความตาย) ตั้งแต่ยังเด็กทั้งจากพ่อแม่และที่โบสถ์ ว่ามีพระผู้สร้างได้สร้างทั้งสวรรค์และนรกตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ (ปฐมการ 2:4, เนหะมีย์ 9:6, มัทธิว 10:28) และใครที่เชื่อพระเจ้าด้วยใจ ยอมรับด้วยปากของตนเองก็จะได้ความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ (โรม 10:10) ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับใจครับเพราะผมไม่สามารถควบคุมหรือบังคับใครได้ในเรื่องนี้ ปล.แต่ผมคิดว่าทุกคนมีเวลาบวกกับประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างเหมาะสมที่จะคิดถึงเรื่องนี้ซักครั้งในชีวิตครับ👌🏻🤎
122 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา