21 ส.ค. 2021 เวลา 08:22 • ความคิดเห็น
ตลอดเวลาครับ...นั้นคือไม่ประมาทในชีวิตครับ...ไม่ช้าก็เร็ว ก็ ถึงเรา ทุกอย่างล้วนมีลักษณะ ทั่วไป คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนที่แท้จริงครับ.
แต่จะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ก่อนตายกันล่ะ นั้นคือสิ่งสำคัญ
คำตอบ...คือการหมั่นฝึกหัดจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์ (สมาธิ) เพราะเมื่อถึงเวลาวิกฤตมาถึง (อารมณ์ก่อนตายนั้นสำคัญ) เพราะจิตที่เสพอารมณ์สุดท้ายก่อนตายจะส่งผลไปปฏิสนธิทันที ...ตามอารมณ์ที่เสพสุดท้ายก่อนตาย...จิตที่ปฏิสนธิด้วยอารมณ์ที่ดี ก็จะเลือกไปภพภูมิที่ดีครับ...เพราะฉะนั้นการหมั่นฝึกจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์นั้นเป็นสิ่งสำคัญครับ...
โฆษณา