21 ส.ค. 2021 เวลา 08:23
ถ้าเราอยากจะให้คนอื่นยอมเปิดใจรับฟังเรา กล้าที่จะคุย และรู้สึกดี คือการที่เราต้องเชื่อว่า เขามีคุณค่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ไม่ว่าจะอาชีพใดหรือฐานะใดก็ตาม เพราะทุกคนล้วนมีคุณค่ากับใครบางคนเสมอ
 
 
#พิ พิริยะ
โฆษณา