ลองเขียนใส่กระดาษเป็นข้อ ๆ ครับ ว่าเราขาดอะไร ทำไมถึงยังสร้างไม่ได้ เช่น
1.ขาดเงิน 100,000 บาท
2.ขาดแฟน
3.ขาด...
เมื่อเราเห็นสิ่งที่เราขาดไปชัดเจนแล้ว เราก็ค่อย ๆ เติมเต็มด้วยตัวเองไปทีละข้อ ๆ จนครบครับ
53 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...