21 ส.ค. 2021 เวลา 20:08 • ความคิดเห็น
ผมจะออกเดินทาง ท่องเที่ยวทั่วโลก เรียนรู้วัฒนธรรม การเป็นอยู่ การกิน แล้วสร้าง Chanel YouTube เพื่อถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้ พร้อมทั้งเขียนหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางในทุกๆ ครั้งครับ
โฆษณา