ทุกๆคนทุกๆเพศ สามารถให้สิ่งของแก่คนที่ตัวเองยินดีมอบให้ เพื่อความสุขของตัวเอง
โฆษณา