พูดในสิ่งที่แก้ปัญหาให้เขาได้
ถ้าเขามาเพื่อระบาย แค่รับฟังก็พอ
2 ถูกใจ
79 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...