23 ส.ค. 2021 เวลา 02:18 • ไลฟ์สไตล์
การให้คำปรึกษานั้น ควรที่จะพูดในสิ่งที่เราคิดและเป็นสิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่ต้องพูดเอาใจผู้ที่มาปรึกษา แม้ว่าสิ่งที่เราพูดอาจจะไม่ถูกใจผู้ที่มาปรึกษาก็ตาม
ผู้ที่มาปรึกษาจะนำไปปฏิบัติหรือไม่นั้น ขึ้นกับผู้ที่มาปรึกษาเอง สิ่งที่เราพูดแล้วเขาไม่ทำตาม ก็ไม่ต้องไปโกรธหรือเสียใจ แต่ถ้าทำตามคำแนะนำแล้วดีขึ้น ก็ให้กำลังใจเขาต่อไป
แต่ถ้าทำแล้วไม่ดีขึ้นและกลับมาปรึกษาใหม่ ก็ให้คำปรึกษาที่เหมาะสมต่อไป
โฆษณา