23 ส.ค. 2021 เวลา 12:53 • ไลฟ์สไตล์
ถ้าเขาเลือกที่จะมาขอคำปรึกษาจากเรา
แสดงว่าเขายอมรับบุคลิกและความคิดของเราคร่าวๆ เป็นข้อมูลในใจแล้ว
เพราะฉะนั้น อาจหาความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เราจะตอบอธิบายตามความเห็นกับ สิ่งที่เขาอยากฟัง
ให้กลมกลืน ครับ
โฆษณา