ถ้าเขาเลือกที่จะมาขอคำปรึกษาจากเรา
แสดงว่าเขายอมรับบุคลิกและความคิดของเราคร่าวๆ เป็นข้อมูลในใจแล้ว
เพราะฉะนั้น อาจหาความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เราจะตอบอธิบายตามความเห็นกับ สิ่งที่เขาอยากฟัง
ให้กลมกลืน ครับ
1 ถูกใจ
153 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา