แรงใดในโลก เสมอแรงกรรมไม่มี
4ถูกใจ
22รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...