23 ส.ค. 2021 เวลา 16:28 • ความคิดเห็น
ความซื่อสัตย์และความจริงใจค่ะ
ทั้งต่อตัวเอง ต่อเพื่อนมนุษย์ รวมไปถึงต่อสรรพสัตว์ ธรรมชาติ
กับในบางคนนั้น เขาคงลืมไปแล้วจริงๆ ... ~
โฆษณา