24 ส.ค. 2021 เวลา 00:53 • ความคิดเห็น
ท่านพุทธทาสเคยเขียนไว้ว่า "เขามีส่วนเลวบ้าง ช่างหัวเขา จงเลือกเอาสิ่งดีเขามีอยู่..."
โฆษณา