24 ส.ค. 2021 เวลา 12:10 • ความคิดเห็น
ปัจจุบันขณะ..
อนาคต เป็น ความคิด
อดีต เป็น ความทรงจำ
ปัจจุบัน เป็น ความจริง
2
ทำปัจจุบันให้ดี แล้วจะมี อดีตที่สวยงาม
พร้อมกับอนาคตที่สดใสเอง..
โฆษณา