24 ส.ค. 2021 เวลา 14:32 • ความคิดเห็น
ปฏิบัติกับเค้าและให้เกียรติแบบเพื่อนร่วมงานพึงมี
การเคารพและให้เกียรติผู้อื่นบ่งบอกลักษณะนิสัยของตัวคุณ ไม่ใช่นิสัยคนอื่น อย่าไขว้เขว้ ให้หนักแน่นในค่าความดี หากคุณคิดดี พูดดี ปฏิบัติดี ย่อมเป็นที่น่าพิรมย์ ผู้คนก็อยากเข้าหา
หากผู้นั้นคิดลบ วาจาไม่ดี ปฏิบัติมิชอบ ใครอื่นๆก็พึงจะเอือมระอาไม่ต่างจากคุณค่ะ แม้ว่าเค้าจะให้ร้ายคุณได้ เค้าก็อาจจะให้ร้ายใครอื่นไม่ต่างกัน อย่าไปกังวล ให้ค่า มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในตัวเรา อย่าให้เวลากับบุคคลที่ไม่ควรค่าแก่เวลาเลยค่ะ เอาเวลาไปดูหนัง ฟังเพลง ยังดีกว่าค่ะ
ยกเว้นว่าคุณรัก ห่วงใยและหวังว่าดีต่อกัน ลองพูดคุยบอกกันเบาๆให้เค้ารับรู้ คำหวานหูไม่สู้ความจริงใจ อยากได้อะไรให้บอกตามตรง ถ้างานยังดีไม่ถูกใจช่วยบอกให้แก้ไข ไม่ต้องบอกผ่านใครอื่นมา จะได้รีบทำให้เลย 😁
โฆษณา