24 ส.ค. 2021 เวลา 19:45 • ไลฟ์สไตล์
สิ่งแรกที่ควรทำคือการเข้าถึงความรู้สึกของเขาก่อนครับ เราไม่รู้ว่าเขารู้สึกอย่างไร พบเจออะไรมา และสิ่งที่เขาต้องการจริงๆ คืออะไร
ถ้าเรารู้รายละเอียด และเข้าใจเขาแล้ว เราจะพบว่าคำตอบที่เราคิดและคำตอบที่เขาอยากฟัง เป็นคำตอบเดียวกันครับ
โฆษณา