25 ส.ค. 2021 เวลา 03:18 • ความคิดเห็น
เลือกอ่าน สำหรับสิ่งที่ต้องจำให้ได้ หรือสิ่งที่ต้องอภิปรายกับคนอื่น
เลือกฟัง สำหรับสิ่งที่ไม่ต้องคิดเยอะ ฟังสบายๆ สนุกสนาน หรือฟังเพื่อจรรโลงใจ เช่น ฟังเพลง
สรุปสำหรับเรา จะเลือกแบบไหนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ค่ะ
โฆษณา