25 ส.ค. 2021 เวลา 04:34 • การศึกษา
ในประเทศไทยเข้าใจกันว่า การทำรัฐประหาร (Coup d’etat) หมายถึง การทำการปฏิวัติ (Revolution) อันที่จริงการทำการปฏิวัติที่ว่านี้ไม่ใช่การทำรัฐประหาร
3
เพราะการทำ รัฐประหารเป็นกิจกรรมแย่งอำนาจรัฐด้วยกำลังอาวุธโดยผิดกฎหมายของฝ่ายเผด็จการ ด้วยกัน
แต่ การทำการปฏิวัติเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบเผด็จการเป็นระบอบประชาธิปไตย
เป็นกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นและเป็นไปเองตามธรรมชาติ การทำรัฐประหารจึงเป็นกิจกรรมที่ล้าหลัง แต่การทำการปฏิวัติเป็นกิจกรรมที่ก้าวหน้า ซึ่งทหารที่ออกมาทำการยึดอำนาจ โดยการทำการทำรัฐประหาร มักจะใช้คำศัพท์ที่ผิด นำไปเรียกว่าเป็น การทำการปฏิวัติ และนักวิชาการ นักหนังสือพิมพ์ก็นำไปใช้อย่างผิดๆ จึงทำให้ประชาชนเข้าใจในสิ่งที่ผิดๆตามไปด้วย
การทำการรัฐประหาร ของทหาร
การยึดอำนาจรัฐโดยการทำรัฐประหาร
โฆษณา