บอกจากประสบการณ์นะครับ ผมเคยเบือดไหลจนค่าเลือดขอวผมต่ำธาตุเหล็กต่ำ อ่อนเเรงไม่ต่างกับคนเสียเลือด สุดท้ายผมก็เลือกผ่าตัวเพราะทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำผมจะหมดเเรงต้องนอนพักทักที
โฆษณา