ทุกอาชีพมีทั้งดีและไม่ดีอะ
คนก็เช่นกัน
  • 2
โฆษณา