.อะไรที่ทำให้อยากมีชีวิตทุกวัน
...มันเหมือนคำถามที่ว่าเราเกิดมาทำไม ?
เพราะเลือกเกิดเองก็ไม่ได้ และเลือกไม่เกิดก็ไม่ได้
เมื่อเกิดมาแล้วก็คือมีชีวิต พอมีชีวิตก็ต้องใช้ชีวิต ขณะที่มช้ชีวิต เราอยู่เพียงเพื่อทำหน้าที่ของตนเองในปัจจุบันขณะให้ดีที่สุด และรอจนถึง "วันหมดอายุ"
คือจบ เพราะความตายคืออนิจัง
2ถูกใจ
128รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...