น่าสงสาร ภาระกิจเยอะแยะ เป็นงานที่ต้องสัมผัสกับประชาชน ต้องปฏิรูป จัดระบบ อำนาจ หน้าที ความรับผิดชอบ ผู้คน สังคม เปลี่ยนไปตามยุคสมัย วิธีการบางอย่างต้องเปลี่ยนแปลง งบประมาณตำรวจก็ไม่ได้เยอะ เทคโนโลยีก็ไม่ได้ดีมาก
ดูตำรวจก็ต้องมองสะท้อนสังคมด้วย สังคมอุปถัมป์พรรคพวก เพื่อนฝูง ผู้มีพระคุณ ค่านิยมชอบความร่ำรวย ชอบคนมีอำนาจ ยศฐา บรรดาศักดิ์ ภาพลักษณ์ดูดี มันก็ทิ่มแทงสะงคมอยู่แบบนี้
การใช้ชีวิตสมถะ พอเพียง กลายเป็นที่ดูแคลน การมีเทคโนโลยี มันไม่ทำให้สังคมไทยใช้อย่างมีปัญญา หากแต่ทุกวันนี้สังคมไทยกลับกลายเป็นใช้โซเชียลมีเดียนำทาง ...ขอโทษ ตอบไม่ตรงคำถามนัก
137 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา