จริงครับ แต่ก็ไม่ใช่เอามาเป็นเหตุผลในการสุดสิ้นความพยายาม
49 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา