อยากมีชีวิตอยู่​เพราะต้องการพิสูจน์​ความสามารถของตัวเอง​ ว่า​ เราต้องรอดและก้าวผ่านอุปสรรคได้
โฆษณา