หากจะตอบน่ะคิดถามดูอีกที เงิน2ล้านบาท กับ ยา2ล้านเม็ด
ยาเสพติดน่ะหากปล่อยไปอยู่ในมือคนฉลาดยาน่ะหากเอาไปทอดตลาด
มูลค่าเม็ดหนึ่งถ้าหากเมืองไทยเม็ด100หรือเท่าไรก็แล้วแต่ถ้าประเทศอื่น
ถ้าเดาน่ะ200ถึง300หรือมากก่วานั้น
  • 1
โฆษณา