เส้นทางของชีวิต
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยกาลเวลา
ทำให้ผ่านปัญหา อุปสรรค มากมาย
พึงเข้าใจเถิดว่า เส้นทางชีวิต
ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดหรือวาดฝันไว้
โฆษณา