12 วิธีชนะใจคนและทำให้เขาคิดเหมือนที่คุณคิด
ผมพึ่งอ่านหนังสือ How to Win Friends and Influence People ที่เขียนโดย Dale Carnegie จบ ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกเขียนมาเกือบๆ ร้อยปีแล้ว แต่หลักการต่างๆ ที่อยู่ในหนังสือถือว่าอยู่เหนือกาลเวลา
1
จริงๆ หนังสือเล่มนี้มีการแบ่ง Section ต่างๆ ออกเป็นหลาย Section สำหรับในบทความนี้ผมขอเอาเรื่อง "ทำอย่างไรให้คนคิดเหมือนที่คุณคิด (How to Win People to Your Way of Thinking)" ทั้ง 12 ข้อมาเขียนแชร์ในบทความนี้นะครับ
ซึ่งสิ่งที่ผมจะเอามาเขียนแชร์เป็น "หลักการ" สั้นๆ ประกอบกับความคิดส่วนตัวของผมด้วยนะครับ ถ้าคุณอยากอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่าง ผมแนะนำให้ไปซื้อหนังสือมาอ่านครับ เพราะมันมีตัวอย่างเรื่องราวที่น่าสนใจหลายอย่างเลย
เนื้อหาในส่วนนี้จะทำให้เข้าใจว่า จริงๆ แล้วการจะชนะใจคนและทำให้เขาคิดเหมือนคุณนั้นมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การเข้าใจหลักการ 12 ข้อนี้ จะทำให้คน "Say Yes" กับคุณบ่อยครั้งขึ้นครับ
ถ้าพร้อมแล้ว ไปเรียนรู้วิธีการชนะใจคนและทำให้เขาคิดเหมือนที่คุณคิดกันเลยครับ!
Note: อีกหนึ่ง Section ในหนังสือเล่มนี้ที่ผมเคยเขียนถึงมาแล้วคือ "6 วิธีง่ายๆ ที่จะทำให้คนชอบคุณ" เข้าไปอ่านได้นะครับ
ทำอย่างไรให้ชนะใจคนและทำให้เขาคิดเหมือนที่คุณคิด?
1. คุณไม่สามารถเอาชนะ (ได้ประโยชน์จาก) การโต้เถียง (You can't win an argument)
การพยายามยึดมั่นในจุดยืนของตัวเอง และพยายามนำเสนอ/โต้เถียง ให้คู่สนทนาของคุณเชื่อคุณ ในขณะที่พวกเขาเองก็มีจุดยืนของตัวเอง นั้นไม่เกิดประโยชน์อะไร
เพราะทั้งคุณและคู่สนทนาจะไม่ได้รับประโยชน์จากการโต้เถียงครั้งนี้เลย
เมื่อคนหนึ่งพูด อีกคนควรรับฟัง เพราะถ้าคนทั้ง 2 คนพูดก็จะไม่มีคนไหนที่รับฟัง
Principle 1: วิธีการเดียวที่จะได้ประโยชน์จากการโต้เถียงคือการหลีกเลี่ยงมัน (The only way to get the best of an argument is to avoid it.)
2. วิธีการที่ทำให้คุณสร้างศัตรูแน่นอนและวิธีการหลีกเลี่ยง (A sure way of making enemies - and how to avoid it)
ถ้าคุณอยากสร้างศัตรู ให้คุณขัด เหยียดหยาม ไม่เห็นด้วย หรือพูดว่า "คุณผิด" กับคู่สนทนาของคุณ
สิ่งสำคัญคือต้อง "Be More Diplomatic"
ในหลายๆ ครั้ง การจะชนะสงครามนั้นสามารถใช้การทูตได้
เช่นเดียวกัน ในการสนทนา การพูดคุยกันดีๆ อาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ถ้ายอมหัก ไม่ยอมงอ สุดท้ายคุณอาจจะได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการ แต่คุณจะเสียมิตรไป
Principle 2: แสดงความเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น อย่าพูดว่า "คุณผิด" (Show respect for the other person’s opinions. Never say, “You’re wrong”.)
3. ถ้าคุณทำผิดพลาด ให้ยอมรับมัน (If you're wrong, admit it)
ไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่ไม่เคยทำผิดพลาด แต่มีหลายคนที่ทำผิดพลาดแล้วไม่ยอมรับผิด
เพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนแบบนั้น :)
Principle 3: ถ้าคุณทำผิดพลาด ให้ยอมรับผิดโดยเร็วและหนักแน่น (If you are wrong, admit it quickly and emphatically)
4. น้ำผึ้งหนึ่งหยด (A drop of honey)
คุณลักษณะสำคัญของน้ำผึ้งคือมีความ "หวาน" ใครที่ได้ลองลิ้มชิมรส มันจะรู้สึกชอบและพึงพอใจ
เช่นเดียวกันกับการปฏิสัมพันธ์กับคู่สนทนา ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยความ "หวาน" ในที่นี้คือความเป็นมิตร คุณก็จะได้ความรู้สึกดีๆ ที่เป็นมิตรกลับมา
Principle 4: เริ่มต้นด้วยความเป็นมิตร (Begin in a friendly way)
5. ความลับของโสเครติส (The secret of Socrates)
2
ถ้าคุณอยากที่จะทำให้คู่สนทนาของคุณตกลงหรือยอมรับในสิ่งที่คุณพูด สิ่งที่คุณควรทำคือการทำให้เขาตกลงหรือยอมรับในสิ่งที่ง่ายหรือเล็กกว่าก่อน
เพราะการที่เขา Say Yes ในครั้งแรก จะทำให้เขา Say Yes ครั้งถัดไปได้ง่ายขึ้น
Principle 5: ทำให้อีกฝ่ายพูด "ใช่ ใช่" ในทันที Get the other person saying “yes, yes” immediately.
6. วาว์ลนิรภัยในการจัดการกับการต่อว่า (The safety valve in handling complaints)
ถ้าคู่สนทนาของคุณเห็นไม่ตรงกันกับคุณ สิ่งที่คุณควรทำไม่ใช่เป็นการโน้มน้าวให้เขาเห็นด้วยกับคุณด้วยการพยายามพูด แต่เป็นการพยายามฟัง ฟังสิ่งที่คู่สนทนาของคุณคิดและอยากจะพูด
Principle 6: ให้คู่สนทนาเป็นฝ่ายพูด (Let the other person do a great deal of the talking)
7. ทำอย่างไรให้ได้รับความร่วมมือ (How to get cooperation)
คุณสามารถทำให้คู่สนทนาทำในสิ่งที่คุณอยากให้เขาทำได้ด้วยการเสนอไอเดียและบอกให้พวกเขาทำ แต่วิธีที่ดีกว่านั้นคือการทำให้คู่สนทนาของคุณรู้สึกว่าไอเดียนั้นเป็นของที่พวกเขาคิดขึ้นมา
เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาคิดว่า พวกเขาคิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา พวกเขาจะลงมือทำอย่างสุดพลัง
Principle 7: ทำให้คนอื่นรู้สึกไอเดียเป็นของพวกเขา (Let the other person feel that the idea is his or hers)
8. สูตรที่จะเวิร์คอย่างน่าอัศจรรย์สำหรับคุณ (A formula that will work wonders for you)
มันไม่แปลกที่คุณจะมีความเห็นและมองสิ่งต่างๆ จากประสบการณ์และความคิดที่คุณมี
แต่ถ้าคุณลองพยายามลองสิ่งต่างๆ จากมุมของคู่สนทนา ทำความเข้าใจ และพยายามทำให้คู่สนทนาของคุณเห็นว่าคุณเข้าใจพวกเขาอย่างจริงใจและซื่อสัตย์ คุณจะสามารถโน้มน้าวให้พวกเขาคิดเหมือนที่คุณคิดได้มากขึ้น
Principle 8: พยายาม (อย่างซื่อสัตย์) ที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆ จากมุมมองของคู่สนทนา (Try honestly to see things from the other person’s point of view)
9. สิ่งที่ทุกคนต้องการ (What everybody wants)
สิ่งที่ทุกคนต้องการคือ "ความเข้าใจ"
การที่คุณแสดงความเห็นอกเห็นใจกับไอเดียและความปรารถนาของคู่สนทนาเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมันจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าคุณเข้าใจพวกเขาและสิ่งที่คุณพูด แชร์ หรือทำ จะมีไอเดียและความปรารถนาของพวกเขาอยู่ในสมการ
1
Principle 9: เห็นอกเห็นใจกับไอเดียและความปรารถนาของคู่สนทนา (Be sympathetic with the other person’s ideas and desires)
10. การกระทำที่ทุกคนชอบ (An appeal that everybody likes)
สิ่งที่ทุกคนชอบคือการได้ทำในสิ่งที่สูงส่ง โดยเฉพาะสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้มากกว่าตัวพวกเขาเอง เช่นการช่วยเหลือผู้อื่น การสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการทำสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของใครบางคน
Principle 10: ทำให้คนรู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่สูงส่ง (Appeal to the nobler motives)
11. ภาพยนตร์ทำสิ่งนี้ ใน TV ก็ทำสิ่งนี้ แล้วไมคุณถึงจะไม่ทำมันล่ะ? (The movies do it. The TV does it. Why don't you do it?)
1
ถ้าภาพยนตร์ หนัง ละคร เรื่องไหนไม่มีสิ่งนี้ เรื่องนั้นๆ จะไม่น่าสนใจเลย
ซึ่งสิ่งที่ว่านี้คือ "ดราม่า"
พยายามทำให้ไอเดียของคุณเป็นเรื่องดราม่า ซึ่งดราม่าในที่นี้คือการเพิ่ม Storytelling ให้กับการเล่าไอเดียของคุณ
Principle 11: สร้างดราม่าให้ไอเดียของคุณ (Dramatize your ideas)
12. เมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เวิร์คแล้ว ให้ลองสิ่งนี้ (When nothing else works, try this)
ถ้าคุณพยายามลองทำสิ่งนู้นนี้นั้นก็แล้ว แต่คุณก็ยังไม่สามารถทำให้คนคิดเหมือนกับที่คุณคิดได้ ให้คุณลองใส่ความท้าทายลงไป
ความท้าทายในที่นี้คือการแข่งขัน ทำให้คนอยากที่จะแข่งขันกับตัวเอง แข่งขันกับผู้อื่น
Principle 12: โยนความท้าทายลงไป (Throw down a challenge)
สรุป
และนี่คือ 12 วิธีการชนะใจคนและทำให้เขาคิดเหมือนที่คุณคิดนะครับ
เมื่อเทียบกับ 6 วิธีการทำให้คนชอบคุณ (จากหนังสือเล่มเดียวกัน) แล้ว ผมคิดว่า 12 ข้อนี้เป็น 12 ข้อที่ฝึกฝนและก็ทำได้ยากกว่า ต้องอาศัยประสบการณ์ และต้องอาศัยสภาพแวดล้อมเพื่อทำให้การใช้งาน Principle แต่ละข้อมีประสิทธิภาพ
ถ้าใครคนไหนทำ 12 วิธีนี้ได้อย่างช่ำชอง ผมคิดว่าคนคนนั้นจะสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้อย่างเชี่ยวชาญครับ
สุดท้าย สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือการเอาวิธีทั้ง 12 วิธีนี้ไปใช้ ควรจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจและซื่อสัตย์นะครับ ถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้เพียงเพราะต้องการจะเอาชนะใจคนและทำให้พวกเขาคิดเหมือนคุณโดยมีเจตนาแอบแฝง คนจะเชื่อถือและคิดเหมือนคุณได้ไม่นานครับ
Happy Influencing นะครับ! :)
บทความนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกที่ https://sitthinunt.com/self-development/how-to-win-people-to-your-way-of-thinking
ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Entrepreneurship, Self-Development, Talent Management & Productivity เป็นประจำ
ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆ ที่จะทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพียงเลือกติดตามผ่านทางช่องทางด้านล่าง :)
หรือเข้าไปอ่านบทความที่ผมเคยเขียนไว้ในเว็บไซต์อื่นของผมได้ที่ https://magnetolabs.com/blog/ และ https://contentshifu.com/author/bank/
13 ถูกใจ
17 แชร์
3.7K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...