28 ส.ค. 2021 เวลา 07:38
##จุดเล็กๆ ของคนนึงคน อาจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของใครอีกหลายๆคนได้เช่นกัน
โฆษณา