##จุดเล็กๆ ของคนนึงคน อาจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของใครอีกหลายๆคนได้เช่นกัน
12 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา