อย่าขังตัวเองกับความคิดที่วกวน
จนพลาดกับสิ่งรอบข้างที่กำลังเปลี่ยน
เปิดใจเปิดความคิดทิ้งความเชื่อเรื่องเดิมๆ
โฆษณา