29 ส.ค. 2021 เวลา 05:11 • ประวัติศาสตร์
• แอซเท็ก มายา อินคา
สามอารยธรรมยิ่งใหญ่แห่งทวีปอเมริกา
1
ก่อนหน้าที่ชาวยุโรปที่จะสำรวจและเข้ายึดครองดินแดนทวีปอเมริกานั้น บริเวณดินแดนแห่งนี้เคยเป็นแหล่งที่ตั้งของสามอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ อันได้แก่ แอซเท็ก (Aztec) มายา (Maya) และอินคา (Inca)
4
ที่ตั้งของทั้งสามอารยธรรม
• อารยธรรมแอซเท็ก (Aztec Civilization)
เตนอคทิตลัน นครหลวงของชาวแอซเท็ก
อารยธรรมแอซเท็กถือกำเนิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 1325 ณ บริเวณตอนกลางของเม็กซิโกในปัจจุบัน วิถีชีวิตของชาวแอซเท็กจะเกี่ยวข้องกับศาสนาและพิธีกรรม มีการสร้างพีระมิดขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก และมีการบูชายัญมนุษย์เพื่อถวายแด่เหล่าเทพเจ้า
5
เมืองหลวงของชาวแอซเท็กมีชื่อว่า เตนอคทิตลัน (Tenochtitlan) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณทะเลสาบเท็กโกโก (Texcoco) ปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณของกรุงเม็กซิโกซิตี้ (Mexico city) เมืองหลวงของเม็กซิโก ชาวแอซเท็กยังรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ชาวเม็กซิกา (Mexica) เพราะเชื่อว่า พวกเขาคือบรรพบุรุษของชาวเม็กซิโก
3
อารยธรรมแอซเท็กเจริญถึงขีดสุดในสมัยของมอนเตซูม่าที่ 2 (Montezuma II : 1502-1520) ชาวแอซเท็กสามารถยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในตอนกลางของเม็กซิโกได้
1
แต่การมาถึงของชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1517 ก็ได้ทำให้อารยธรรมแอซเท็กเริ่มที่จะเสื่อมถอย ก่อนที่กองทัพสเปนภายใต้การนำของ เฮอร์นัน คอร์เตส (Hernan Cortes) จะสามารถบุกพิชิตแอซเท็กได้ในปี ค.ศ.1521 (นอกจากความพ่ายแพ้ด้านการทหาร ชาวแอซเท็กยังล้มตายมหาศาลจากโรคระบาดที่มาจากชาวสเปน)
3
ทหารสเปนต่อสู้กับชาวแอซเท็ก
• อารยธรรมมายา (Mayan Civilization)
อารยธรรมมายาเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปอเมริกา โดยเชื่อว่าอารยธรรมมายาถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล บริเวณทางตอนใต้ของเม็กซิโก แถบคาบสมุทรยูคาทาน (Yucatan peninsula)
1
พีระมิดของชาวมายา
อารยธรรมมายามีการสร้างนครรัฐและเมืองที่สำคัญ ๆ หลายแห่งด้วยกัน อาทิ เอล มิราดอ (El Mirador) ,ติกัล (Tikal) ,อัคมาล (Uxmal) และชิคเคน อิทซา (Chichen Itza)
1
ชาวมายามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลาย ๆ ด้าน อาทิ คณิตศาสตร์, ศิลปะ, สถาปัตยกรรม ศาสนา และดาราศาสตร์ อารยธรรมมายาเจริญถึงขีดสุดในช่วงยุคคลาสสิค (Mayan Classic Period) ซึ่งกินเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 250-900
1
ปฏิทินของชาวมายา
ท้ายที่สุด อารยธรรมมายาที่มีอายุยาวนานกว่า 3,000 ปี ก็ถึงกาลสิ้นสุดลงในราว ค.ศ. 1519 จากการบุกพิชิตของสเปนเช่นเดียวกับแอซเท็ก
2
• อารยธรรมอินคา (Incan Civilization)
นครมาชูปิกชูของชาวอินคา
อารยธรรมอินคาเป็นอารยธรรมที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ อารยธรรมอินคาถือกำเนิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 โดยมีศูนย์กลางอยู่ในประเทศซิลีในปัจจุบัน
อารยธรรมอินคาถือกำเนิดขึ้น โดยมีต้นแบบมาจากอาณาจักรกุซโก (Cusco) ซึ่งถูกสถาปนาขึ้นโดย มันโก กาปัก (Manco Capac) ในราว ค.ศ. 1200 โดยมันโก กาปัก ถือได้ว่าเป็นกษัตริย์อินคาพระองค์แรก
2
ก่อนที่ในสมัยของปาซากูตี (Pachacuti) กษัตริย์อินคาลำดับที่ 9 จะมีการสถาปนาจักรวรรดิอินคาหรือตาวันตินซูยู (Tawantinsuyu : แปลว่าดินแดนทั้งสี่เผ่า) เมื่อปี ค.ศ. 1438 นับเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมอินคา
3
ชาวอินคามีการสร้างนครที่สำคัญ ๆ หลายแห่ง แต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ นครมาชูปิกชู (Machu Pichu) นครแห่งหุบเขาที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรือง และวิถีชีวิตของชาวอินคาในอดีต
3
แต่ท้ายที่สุดอารยธรรมอินคา ก็ล่มสลายลงเมื่อปี ค.ศ. 1532 ภายหลังการบุกพิชิตโดยกองทัพสเปนซึ่งนำโดย ฟรานซิสโก้ ปีซาร์โร่ (Francisco Pizarro)
4
*** Reference
1
#HistofunDeluxe
โฆษณา