29 ส.ค. 2021 เวลา 03:20 • ความคิดเห็น
โลกอยู่ที่เราปรุง ว่าดีหรือไม่ดี เรานี่หล่ะ 1 โลก คนอื่นก็อีก 1 โลก
โฆษณา