คิดว่าจริงบ้างส่วนครับเพราะมีปัจจัยที่เราสามารถควบคุมทั้งได้เเละไม่ได้อยู่ครับ
89รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...