ขึ้นอยู่ที่ว่าทำงานในระดับส่วนงานไหน
ถ้าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ ส่วนใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการจะมีส่วนรวมในการแก้ปัญหา ปรับปรุงและเสนอแนวคิดระหว่างกันมากกว่า
ข้อดีคือ ความสนุก ความท้าทาย ในการได้เรียนรู้ ทดลอง แก้ปัญหาใหม่ๆเพื่อองค์กร แม้ธุรกิจจะยังไม่มั่นคง ยังคงมีความเสี่ยง แต่สีสันการทำงานอาจทำให้ทุกคนคาดหวังที่พร้อมจะเติบโตไปกับองค์กร
การทำงานในบริษัทใหญ่ที่มีความมั่นคง แนวคิด และขั้นตอนการทำงาน มักถูกกำหนดมาตรฐานใว้แล้ว แม้ปัญหาต่างๆก็อาจมีรูปแบบวิธีการแก้ปัญหาใว้เรียบร้อยแล้ว สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติค่อนข้างมีช่องว่าง ดังนั้นความสนุก ความท้าทาย อาจไม่ได้มีมากมายนัก และยิ่งถ้าหากไม่พึงพอใจในงานที่ทำ หรือมีความขัดใจกับนโยบาย หรือการบริหารจัดการ อาจทำให้เกิดสภาวะหมดไฟ และเบื่อหน่ายในงานได้ง่าย
  • 2
โฆษณา