รู้สึกยังไงกับคนที่ชอบแซะ แล้วถ้าโดนคือเราต้องทำยังไง ?
คำถามนี้ถูกลบ
เวลาเดินผ่านหน้าบ้านคนอื่นแล้วมีหมาเห่า
เราต้องมากังวลใหมครับ ว่ามันเห่าเราทำไม
เราทำตัวไม่ดีเหรอ? หมามันถึงเห่า
เราแต่งตัวไม่ดี? เราหน้าตาไม่ดี? บลาๆๆๆ
หรือเราต้องโกรธมันหรือไม่? ตามเอาเก็บไปคิดก่อนนอนหรือไม่?
สำหรับตัวผมเอง คำพูดของคนที่ไม่มีความสำคัญกับเรา ก็เหมือนหมาเห่า ที่เราไม่ต้องไปให้ความสำคัญครับ
โฆษณา