อนาคต คือ ...ปัจจุบัน ที่เราทำไว้ในอดีต ค่ะ
66รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...